LNT Nordland fylkeslagLNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, ble stiftet i Trondheim 9. mai 1981.


Vi er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresykes, dialysepasienters og transplantertes interesser. Både nyre-, lever- og pancreastransplanterte er velkomne som medlemmer av LNT. Det samme er pårørende, venner, familie og andre interesserte.


LNT Nordland er et fylkeslag som primært arbeider for de som bor i Nordland. Fylkeslaget ble stiftet 3. mars 1992 i Bodø.


I 1997 startet vi opp med vårt medlemsblad LNT Nordland Nytt.


Vi arrangerer sosiale sammenkomster, sydenturer, fagseminar, holder kurs og har trimaktiviteter.


På følgende åtte sykehus har vi kontaktpersoner og en besøkstjensete:

  • Gravdal
  • Stokmarknes
  • NarvikBodø
  • Mo i Rana
  • Mosjøen
  • Sandnessjøen
  • Brønnøysund (her mangler vi besøker/kontaktperson per 1.1.24.)


LNTs formål er å ivareta uremi-/dialysepasienters og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene. Mye av dette arbeidet handler om informasjon - og omsorg.

unsplash