Tillitsvalgte og likepersoner


Fylkesstyret i LNT, Nordland fylkeslag

Fylkesstyret i LNTBU, Nordland fylkeslag

Besøkere og likepersoner

Andre tillitsvalgte:

Revisor: Nordnorsk Revisjon AS


Valgkomiteens leder: Jørgen Karlsen e-post: jurgen.karlsen@gmail.com


Valgkomiteen medlem: Bjørg Synnøve Myrseth


Valgkomiteen medlem: Cato Myrseth


LNT-Nyttkontakt: Hans Kr. Pedersen


Redaktør LNT Nordland Nytt: Hans Kr. Pedersen


Pancreaskontakt: Ingen


Leverkontakt: Ingen


Familiekontakt: Anita og Jens Jentoft


Ungdomskontakt: Sissel Lorentzen


PD-kontakt: Ove Jørgen Pedersen

unsplash