NESTE AKTIVITET I FYLKESLAGET ER FYLKESÅRSMØTE OG FAGSEMINAR 2. OG 3. MARS!
Tema for fagseminaret er: Organdonasjon og transplantasjon

NYHETER OG KOMMENDE AKTIVITETER I FYLKESLAGET

Ungdomstur 1. til 5.8.

Ungdomsgruppa skal på sommerleir til Værøy.
Blir du med?

Familieleir 5. til 9.8.

Fylkeslaget arrangerer barne- og familietur til Værøy til sommeren.

Vårt medlemsblad

LNT Nordland Nytt nr. 1 i 2024 kommer ut den 15.

mars.