Vi ønsker oss frivillige hender!


Kan du tenke litt på om du kan bli en av våre viktige frivillige

Er du litt nysgjerrig på hva det vil si å være en frivillig i LNT, og er du usikker på om det er noe for deg? Er du usikker på hva det betyr i tidsbruk og av innsats? På denne siden kan du kanskje finne svar på det du lurer på. Ta kontakt med fylkesstyret, så svarer vi så godt vi kan!

Du må ikke føle deg forpliktet til noe som helst, og du vet selv hva du har overskudd til. Men skulle du ha lyst på nye venner, støtte andre som har opplevd det samme som deg og gjøre noe som virkelig gir mening i hverdagen, så bli med. Frivillighet handler om å gjøre akkurat det, å bety noe og å utgjøre en forskjell, både for andre og for deg selv.

Å gjøre noe for andre, gjør noe med deg

Hva er frivillig innsats? Det å være frivillig betyr at man gjør en innsats uten å få betalt for det. Å være frivillig betyr å gjøre noe for andre, å gjøre noe som er viktig for samfunnet, eller å gjøre noe rett og slett fordi det er gøy!

Dette kan være oppgaver som ikke utføres av andre hvis ikke frivillige stiller opp, og dette er oppgaver som gjør at landet vårt blir bedre å bo i. 

 

Det er mange måter å være frivillig på 

I Norge er det veldig vanlig at folk stiller opp og gjør en frivillig innsats for en organisasjon, et lag, en forening etter på et arrangement. Faktisk er som regel over 60 % av de voksne frivillig en eller flere ganger i løpet av året. I LNT har vi mange oppgaver som skal løses, og i vårt fylkeslag har vi en rekke små og litt større oppgaver som ikke tar mye tid.

 

Hvorfor engasjere seg

Når de som melder seg som frivillige blir spurt om hvorfor de vil være frivillige, svarer flest at de vil gjøre noe for andre, vil gjøre noe i sitt nærmiljø eller at de har lyst å bli kjent med nye mennesker. Det å være frivillig gir en god følelse fordi man ofte hjelper til slik at flere får det bedre, får hjelp av en likeperson og finner løsning på sine utfordringer.

Blir du frivillig i LNT vil du møte andre engasjerte som er opptatt av de samme tingene som deg. Da vil du helt sikkert lære mye nytt, få være med å påvirke hva organisasjonen driver med og kunne få nye venner og lære noe nytt. LNT skal være en trygg og god møteplass for alle og vi er opptatt av å behandle de frivillige godt.

 

Hva kan du bidra med i vårt fylkeslag

Hva kan du gjøre for å bedre hverdagen for våre mange medlemmer, inkludert deg selv og de som er i dialyse, er nyresyke eller transplanterte, og de som ikke er med i LNT-familien?

Fylkesstyret kan ikke være over alt, og vi har alltid bruk for nye medlemmer som tar med seg nye impulser og gode ideer. Vi har også valgkomite, lokale aktivitører, lokale arrangører som lager for eksempel julelunsj, og ikke minst våre viktige likepersoner som man kan ringe til og få gode råd, og som også er besøkere på våre sykehus.


Her er noen av vervene og rollene vi har i vårt fylkeslag

 • fylkesstyret har mange forskjellige roller, noen store oppgaver, og noen mindre
 • valgkomiteen sørger for kontinuitet i styret
 • statsautorisert revisor som gir våre søknader og rapportering nødvendig tyngde
 • likepersoner/besøkere på sykehus, og som tar imot samtaler og gir støtte
 • aktivitør fysisk aktivitet som arrangerer små turer for bedre folkehelse
 • arrangør av lokale treff som kafe, mindre fagseminarer og julearrangement
 • kontaktperson for grupper som barn, ungdom, familie, lever, pancreas med flere
 • kommunikasjon internt og mot medlemmer, samt internett og sosiale media

 

Men av alt det flotte vi driver med i LNT, hva er aller viktigst?

Vi kan lage så mange fine samlinger og treff som vi bare vil, men våre likepersoner og besøkstjenesten er aller viktigst. Når man er syk og trenger to ledige ører som lytter, og en munn som gir gode råd og deler av sine erfaringer, da er likepersonene de aller viktigste i hele verden.

 

Likepersoner og besøkstjeneste

LNTs likepersoner innbefatter følgende:

 • Besøkstjenesten, med besøkere som likepersoner
 • Leverkontakter
 • Pancreaskontakter
 • Familiekontakter/pårørendekontakter
 • Levende giver
 • PD-kontakter
 • Likepersoner på samlinger

 

LNTs vedtekter § 18 Fylkeslag, 5. ledd

«Likepersonsarbeidet er en del av fylkeslagets virksomhet, og Likepersonstjenestens leder skal være representert i fylkeslagets styre. Det vises til egne retningslinjer som godkjennes av Landsstyret.»

Vedtatt på LNTs Landsmøte 22.4.2023.


Likepersonsarbeid er basert på frivillighet og skal supplere, og ikke erstatte det offentliges oppgaver.Er du et medlem som kan tenke deg å bruke litt av din fritid til å glede og støtte andre? 

Ta kontakt med fylkesleder på e-post nordland@lnt.no eller 98410100


unsplash