Fylkesårsmøtet 2018

Også Ståle Henningsen fikk en ekstra takk for innsatsen i fylkesstyret gjennom flere år.
Også Ståle Henningsen fikk en ekstra takk for innsatsen i fylkesstyret gjennom flere år.