Ei lita bukt - og nye hoteller - før vi endelig kom fram til Mogan.