Utdeling av LNT Nordlands innsatstrofe 2019 til Per Nordnes fra Saltdal.