Fagseminar og 25-årsjubileum 11. og 12. november 2017

En spennende meny med mye innhold!
Cystenyrer, Organdonasjon, Kostråd, Medisin og bivirkninger, Fysisk aktivitet, brukermedvirkning, underholdning og besøkeren

Cystenyresykdom, årsak, medisinske utfordringer og behandling
Hvilken effekt har den nye medisinen, og hvilke cystenyrepasienter kan bruke den

Status for organdonasjon i Norge
ved Nina Roland, nestleder i LNTs landsstyre og vara til Stiftelsen Organdonasjons styre.

'SNYLTEFAEN'
Kilde for denne filmen er Aftenposten WEB-TV
http://www.aftenposten.no/webtv/

Kostråd før og etter transplantasjon
ved Trine Larsen, Klinisk ernæringsfysiolog

Hva kan du gjøre for å unngå bivirkninger av legemidlene dine?
Ved Steinar Madsen, Medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk og avtalespesialist i indremedisin.

Fysisk aktivitet, forebygging og rehabilitering
Kortreist trim og enkle øvelser du kan gjøre overalt.
Ved fysioterapeut Kristine Moland Blegeberg

Nyremedisinsk fagråd i Helse-Nord ved Per Nordnes og litt historie fra LNTs første år!

Sangkoret MIX ga oss en 20 minutters konsert under jubileumsmiddagen med variert og spennende innhold.