Også Ståle Henningsen fikk en ekstra takk for innsatsen i fylkesstyret gjennom flere år.