Støtt oss

Slik støtter du LNT Nordland fylkeslag

GAVER TIL LNT NORDLAND

LNT er en organisasjon som jobber aktivt for sine medlemmer, som har påvirkning der viktige avgjørelser tas og som samarbeider tett med andre pasientorganisasjoner for felles måloppnåelse.
Ønsker du å gi en gave til LNT for å støtte oss i vårt arbeid, kan du benytte
bankkonto 0530.34.53123 - LNT Nordland, PB. 1284, 8001 Bodø

MINNEGAVER

I forbindelse med dødsfall, er det mange som i stedet for blomster ønsker å gi en gave til LNT. Minnegavene vil bli satt inn på en egen konto, og vil bli brukt til spesielle tiltak for medlemmer av LNT. Dersom noen ønsker det, kan midlene som kommer inn øremerkes spesielle formål

Ønsker du å gi en Minnegave/Testamentarisk gave til LNT, kan dette gjøres til bankkonto 0530.34.53123 - LNT Nordland, PB. 1284, 8001 Bodø

GAVER TIL LNTs FORSKNINGSFOND

Fondets formål er å styrke kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, og aktivt bidra til å bedre pasientgruppens livssituasjon. For å oppnå dette, kan fondet tildele enkeltpersoner, institusjoner med mer støtte til forsknings- og utviklingsarbeid.
Det gis skattefritak for gaver til Forskningsfondet. Ved innbetaling av gaver, husk å oppgi fødselsnummer.
Bidrag kan sendes til bankkonto 1503 40 90898
Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon,
LNT, Pb. 6727 Etterstad, 0609 Oslo.