Fylkesstyret og andre tillitsvalgte

FYLKESSTYRET

Kontakt fylkesleder Leif Tore på nordland@lnt.no  eller 98410 100 etter 16:00

Fylkesstyret:

Verv / rolle

Fornavn

Etternavn


Leder:

Leif Tore

Lorentzen


Nestleder:

Hans Kristian

Pedersen


Økonomiansvarlig:

Leif Tore

Lorentzen


Kasserer:

Håvard

Klette


Sekretær:

Sissel

Lorentzen


Studieleder:

Sissel

Lorentzen


Styremedlem:

Eva

Helgesen


Leder besøkstjenesten:

Ove Jørgen

Pedersen


Styremedlem:

Mona

Norheim


Varamedlem 1:

Beate

Karlsen

Valgkomiteen

Verv / rolle

Fornavn

Etternavn


Valgkomiteen leder 1 år:

Cato

Myrseth


Valgkomiteen medlem 2 år:

Jørgen

Karlsen


Valgkomiteen medlem 3 år:

Bjørg Synnøve

Myrseth

Økonomi:

Verv / rolle

Fornavn

Etternavn


Revisor:

Jan Erling

Didriksen


Regnskapsfører

Håvard

Klette

Landsmøtedelegater:

Verv / rolle

Fornavn

Etternavn


Delegat 1:Komiteer og utvalg:

Verv / rolle

Fornavn

Etternavn


LNT Nytt kontakt:

Hans Kristian

Pedersen


Nyreskolen:

Leif Tore

Lorentzen


Nyreskolen:

Cato

Myrseth


Nyreskolen:

Bjørg Synnøve

Myrseth


Nyreskolen:

Sissel

Lorentzen


Faglig rådgiver:

Eva

Helgesen


Sosionom:

Benedikte

Mæland


Sydenkomiteen leder:

Leif Tore

Lorentzen


Sydenkomiteen medlem:

Eva

Helgesen


Sydenkomiteen medlem:

Maylen Fredheim

Jensen


Sydenkomiteen, medlem:

Bjørg Synnøve

Myrseth


Sydenkomiteen, medlem:

Cato

Myrseth


Markedsgruppa, leder:

Leif Tore

Lorentzen


Markedsgruppa

Maylen Fredheim

Jensen


Markedsgruppa

Jørgen

Karlsen

Kontaktpersoner:

Verv / rolle

Fornavn

Etternavn


Leverkontakt:

Ingen for tiden

-


Pancreaskontakt:

Maylen Fredheim

Jensen


Familiekontakt:

Anita og Jens

Jentoft


Ungdomskontakt:

Sissel

Lorentzen


PD-kontakt:

Ove Jørgen

Pedersen