Prioriterte oppgaver i 2020

Fylkesårsmøtet vedtok følgende prioriterte oppgaver i årsmøteperioden:

Fylkeslagets prioriterte oppgaver i 2021

  • Finne en person/par som kan være besøker i Brønnøysund
  • Finne en person/par som kan være besøker i Mosjøen
  • Finne en person/par som kan være besøker i Sandnessjøen