DESEMBERAKTIVITET I FYLKESLAGET

28. okt, 2018

Til LNT Nordlands hoved- og støttemedlemmer

Lørdag den 2. mars kl. 13.00 møtes vi til fylkesårsmøte på Nord Universitet i Bodø.
Informasjon etc. om møterom kommer etter påmelding.

Dagsorden:
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
2 Valg av dirigent og referent
3 Valg av to protokollunderskrivere
4 Årsberetning 2018 for fylkeslaget
5 Årsberetning 2018 for besøkstjenesten
6 Regnskap og revisjonsberetning for 2018
7 Innkomne forslag/søknader/bevilgninger
8 Fylkeslagets prioriterte oppgaver i 2019
9 Budsjett 2019
10 Valg av fylkesstyre og andre tillitsverv

Utdeling av innsatstrofé og andre oppmerksomheter!
Forslagsfrist til årsmøtet er 10. februar - Forslag sendes til LNT, Pb. 1284, 8001 Bodø

Påmelding innen 20. februar til:
Maylen på telefon 90036948 eller e-post post@lntnordland.org

Det er ønskelig med påmelding så fort som mulig, spesielt om du/dere har behov for overnatting

Fylkeslaget dekker overnatting fra lørdag til søndag. Den enkelte dekker reisen selv.

OBS! Sydengjengen trenger ikke å melde seg på!

Vel møtt - hilsen fylkesstyret

PROGRAMMET FOR LØRDAG 2. MARS
12.00 Enkel servering og bli kjent
13.00 Fylkesårsmøtet begynner
15.00 Avslutning
19.00 Felles middag