Til LNT Nordlands hoved- og støttemedlemmer 

Da innkalles det til fylkesårsmøte for 30. gang

OBS! FYLKESLAGETS JUBILEUMSFEIRING ER UTSATT TIL HØSTEN PÅ GRUNN AV PANDEMIEN, OG DETTE GJELDER OGSÅ VÅRT KURS FOR LIKEPERSONER.

Ja, og det er IKKE farlig å komme på årsmøtet! Valgkomiteen har nemlig avsluttet sitt arbeid, og her er deres nominering til nytt fylkesstyre, revisor og valgkomite:

 

Fylkesstyret:

 

 

 

Leder:

Leif Tore

Lorentzen

Velges for 2 år

Nestleder:

Hans Kristian

Pedersen

Ikke på valg

Økonomiansvarlig:

Leif Tore

Lorentzen

Ikke på valg

Kasserer:

Håvard

Klette

Velges for 2 år

Sekretær:

Sissel

Lorentzen

Velges for 2 år

Studieleder:

Sissel

Lorentzen

Ikke på valg

Styremedlem fag:

Mona

Norheim

Velges for 2 år

Leder besøkstjenesten:

Ove Jørgen Pedersen Ikke på valg
Varamedlem 1: Beate Karlsen Velges for 1 år

 

     

Andre verv i fylkeslaget:

   

 

Revisor:

Nordnorsk Revisjon AS

Velges for 1 år

Regnskapsfører:

Siffo/Økoråd Salten

 

Velges for 1 år

Valgkomiteen leder 1 år:

Cato

Myrseth

1 år igjen

Valgkomiteen medlem 2 år:

Jørgen

Karlsen

2 år igjen

Valgkomiteen medlem 3 år:

Bjørg Synnøve

Myrseth

Velges for 3 år

LNT Nytt kontakt:

Hans Kristian

Pedersen

Velges for 1 år

 

(men for all del, vi ønsker oss flere styremedlemmer så ta gjerne kontakt!)

Lørdag den 5. mars kl. 15.00 møtes vi til fylkesårsmøte på Thon hotell Nordlys i Bodø i 5. etasje.

Vi nevner samtidig at det i forbindelse med årsmøtet arrangeres fagseminar fra kl. 10.00 til 14.00, årsmøte fra 15.00 til 18.00 og årsmøtemiddag kl. 20.00.

Påmelding gjøres via link på våre nettsider på https://forms.office.com/r/WYUfQujnGK

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIL DU DELTA PÅ FAGSEMINAR OG ÅRSMØTET DIGITALT?

Man kan også velge å se møtet på egen PC hjemme, og dersom det er mange som vil delta på fagseminaret og årsmøtet lokalt, så setter vi opp et møterom på et hotell og spanderer lunsj og middag også.

Kryss av i påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta i Bodø, hjemmefra eller fra et lokalt hotell/møterom.

Dagsorden:

1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

2

Valg av dirigent og referent

3

Valg av to protokollunderskrivere

4

Årsberetning 2021 for fylkeslaget

5

Årsberetning 2021 for besøkstjenesten

6

Regnskap og revisjonsberetning for 2021

7

Innkomne forslag/søknader/bevilgninger

8

Fylkeslagets prioriterte oppgaver i 2022

9

Budsjett 2022

10

Valg av fylkesstyre og andre tillitsverv

 

Forslagsfrist til årsmøtet er 15. februar, og forslag og/eller søknader sendes til:

LNT, Nordland fylkeslag, c/o Leif Tore Lorentzen, Geitskaret 43, 8014 Bodø

Eller på e-post til nordland@lnt.no

Påmelding innen15. februar.

Vel møtt - hilsen fylkesstyret

 

LNT, Nordland fylkeslags innsatstrofé 2022

Fra og med årsmøtet i 2019, har fylkeslaget delt ut en oppmerksomhet til et medlem som har gjort en ekstraordinær innsats for fellesskapet. I statuttene heter det;

  • LNT, Nordland fylkeslags innsatstrofé er en påskjønnelse for betydningsfullt og langvarig arbeid for saken på lokalt nivå.
  • Denne deles ut på årsmøtet i fylkeslaget, og fylkeslaget velger selv type og form for utmerkelsen.
  • Sammen med utmerkelsen skal det deles ut et diplom som bestilles hos LNT sentralt.
  • Juryen oppnevnes av fylkesstyret. 

Lokallag og medlemmer kan nominere kandidater til innsatstroféet.

 

PROGRAM FOR FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE

Lørdag 5. mars

09.00               Vi åpner dørene og inviterer til forspill med sosialt samvær med lett befruktning, kaffe og te

10.00               Velkommen ved leder i LNTBU, Sissel Lorentzen og fylkesleder Leif Tore  Lorentzen

10.15               Litt godsaker å starte dagen med

10.30               Organdonasjon ved Nina Roland

11.30               Pause

11.45               Stina Nordine har syklet nesten fra Nordpolen til verden ende – bli med og opplev turen

12.15               Klinisk Ernæringsfysiolog Trine Larsen kommer med kostråd / kosemat for småspisere

13.00               Lunsj

15.00               Fylkesårsmøtet starter

18.00 ca.         Fylkesårsmøtet avsluttes

20.00               Årsmøtemiddag og sosialt samvær

 

Søndag 6. mars

De som bor på hotellet reiser hjem på for dem et passende tidspunkt etter lunsj kl. 13.00

For ungdomsgruppa:

10.00               Årsmøte

For fylkesstyret:

11.00               Styremøte i LNT Nordland fylkeslag / Åpent styremøte/meldemsmøte

13.00               Lunsj og så hjemreise

EGENANDELER:

OBS! Likepersoner, besøkere, valgkomite og styret med samboer/ektefelle betaler ikke egenandeler for overnatting. Alle deltakerne betaler for middag (inkludert to enheter til maten).

Beskrivelse:

Medlem

Ikkemedlem

Hotell fra fredag: (pris for e-rom/d-rom)

1.000,- / 1.400,-

+ 600,-

Hotell fra lørdag: (pris for e-rom/d-rom)

500,- / 700,-

+ 300,-

Fagseminar lørdag: (pris per person)

Gratis

600,-

Årsmøte

Gratis

--------------

Årsmøtemiddag (pris per person)

200,-

600,-

Påmelding gjøres via link på våre nettsider på https://forms.office.com/r/WYUfQujnGK

Et folk i bevegelse for bedre helse i regi av LNT Nordland fylkeslag

Her kan du lese vårt hefte om kortreist aktivitet

https://drive.google.com/file/d/1VJym6G0b1mgdarWW0TL_CM1ajV1G_QYh/view?usp=sharing