AKTIVITET I FYLKESLAGET

16. des, 2019

FYLKESÅRSMØTET 2020

FYLKESÅRSMØTET 2020 / INNKALLING

Til LNT Nordlands hoved- og støttemedlemmer
Lørdag den 15. februar kl. 14.00 møtes vi til fylkesårsmøte i Sulitjelma fjellandsby.
Informasjon etc. om møterom kommer etter påmelding. Vi nevner at det vil bli et foredrag som starter kl. 11.00 – tema for dette kommer etter at påmeldingsfristen har gått ut!

Dagsorden:
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
2 Valg av dirigent og referent
3 Valg av to protokollunderskrivere
4 Årsberetning 2019 for fylkeslaget
5 Årsberetning 2019 for besøkstjenesten
6 Regnskap og revisjonsberetning for 2019
7 Innkomne forslag/søknader/bevilgninger
8 Fylkeslagets prioriterte oppgaver i 2020
9 Budsjett 2020
10 Valg av fylkesstyre og andre tillitsverv

Utdeling av innsatstrofé og andre oppmerksomheter!

Forslagsfrist til årsmøtet er 1. februar Forslag sendes til LNT, Pb. 1284, 8001 Bodø, eller på e-post til post@lntnordland.org

Påmelding innen 1. februar til:
Leif Tore på sms eller telefon 98410100 etter 16.00 eller på
e-post leiloren@outlook.com

Gi beskjed om du ønsker å overnatte!

Vel møtt - hilsen fylkesstyret


PROGRAMMET FOR LØRDAG 15. februar:

11.00 Miniseminar – noe annerledes!
13.00 Lunsj
14.00 Årsmøtet starter
17.00
20.00 Avslutning og utdeling av innsatstrofé og andre oppmerksomheter!
Middag og sosialt samvær

28. okt, 2018

Stavgang - Klikk her -> Her finner du informasjonen du trenger

Vil du delta på kurs i stavgang?
Send en e-post til leiloren@outlook.com så sender vi deg informasjon.