Kjære hoved- og støttemedlem

Håper du tar deg tid til å lese hele innlegget.

Årsmøtet i fylkeslaget er vår viktigste arena, og der skal dere som medlemmer bestemme retningen for laget kommende år.

 • Ja og valgkomiteen er jo ferdig for lengst, så det er på ingen måte ‘farlig’ å delta på årsmøtet

For oss som er frivillige er det alltid hyggelig med godt oppmøte, og vi håper så mange som mulig av dere blir med på møtet.

Spesielt hyggelig er det om mange er med når vi skal dele ut årets innsatstrofé til et dyktig medlem.

Da håper jeg vi sees i Bodø, på Mo eller på Teams den 13. februar kl. 11.00 til fagseminar og kl. 14.00 på årsmøtet.

Hvis du har noen spørsmål, kan de rettes til Leif Tore på 98410100 eller nordland@lnt.no

INNLEDERE

Spesielt hyggelig er det for oss i styret å introdusere følgende innledere på fagseminaret og årsmøtet:

INNLEDER FAGSEMINAR

 Nina Roland

STYRELEDER

SOSIONOMEN PÅ FAGSEMINARET

 Benedikte Mæland

FYLKESLAGETS SOSIONOM

INNLEDER ÅRSMØTET

 Lars Skar

STYRELEDER

Stiftelsen Organdonasjon

sosionomen@lntnordland.org

Landsstyret i LNT

www.organdonasjon.no

www.lntnordland.org

www.lnt.no

DU KAN DELTA PÅ FAGSEMINARET OG ÅRSMØTET PÅ -

 • Helma hotell i Mo i Rana der selve møtet går av stabelen i stort møterom med god Koronaavstand
 • Thon hotell i Bodø i stort møterom med god Koronaavstand og med Jørgen som teknisk ansvarlig
 • Hjemmefra via Teams fra egen PC – info om pålogging på Teams kommer til de som melder seg på ca. 1 uke før møtet!
  ALLE som melder seg på vil motta årsmøtepapirene i posten 1 uke før møtet!

PROGRAMMET FOR LØRDAG 13. FEBRUAR

 • 10.00 Vi åpner Teams for testing av forbindelser og tilkopling med alle eksterne deltakere!
 • 11.00 Fagseminaret starter med kort velkommen ved fylkesleder Leif Tore Lorentzen
  Deretter får dere høre Nina Roland, styreleder i Stiftelsen organdonasjon som forteller om ‘ståa’ for organdonasjon i Norge.

Når Nina er ferdig med å informere om organdonasjon kan du stille spørsmål til Sosionomen, til fylkesstyret eller til de andre deltakerne og/eller være med på en hyggelig prat.
Erfaringsutveksling = GULL!
PS! Hvis du har ‘vanskelige’ spørsmål der du vil være anonym, så kan du sende dem inn på forhånd til nordland@lnt.no

 • 13.00 Lunsj enten hjemme, på Thon i Bodø eller på Helma hotell på Mo.
 • 14.00 Årsmøtet starter opp med hilsen og informasjon ved LNTs landsstyreleder, Lars Skar.
 • 17.00 Avslutning og utdeling av innsatstrofé og andre oppmerksomheter! (litt før hvis årsmøtet avsluttes litt tidligere)
 • 20.00 Middag for de som er på Helma på Mo.
 • PS! De digitale deltakerne får kr. 200,- per person til kjøp av lunsj/middag, men da må de sende navn og kontonummer til nordland@lnt.no innen 14.2. kl. 20.00!
  På Helma og Thon spanderer vi lunsjen!

DAGSORDEN

Årsmøtet starter med velkomsthilsen fra leder, samt godkjenning av deltakerne.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent og protokollskriver
 3. Valg av to protokollunderskrivere
 4. Årsberetning 2020 for fylkeslaget
 5. Årsberetning 2020 for besøkstjenesten
 6. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
 7. Innkomne forslag/søknader/bevilgninger
 8. Fylkeslagets prioriterte oppgaver i 2021
 9. Budsjett 2021
 10. Valg av fylkesstyre og andre tillitsverv

PÅMELDINGSFRIST OG FORSLAGSFRIST

Påmeldingsfrist er 1. februar på grunn av rombestilling til de som skal delta på Helma hotell på Mo.

Forslagsfrist til årsmøtet er 1. februar.

Forslag til årsmøtet sendes til på e-post til nordland@lnt.no eller LNT Nordland, Pb. 1284, 8001 Bodø.

KLIKK PÅ DENNE LINKEN FOR Å MELDE DEG PÅ, ENTEN DIGITALT, ELLER VED Å VÆRE TIL STEDE I BODØ ELLER PÅ MO!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAMu__6VUNUlVNjJRQTVLUk82V1IzTllNTjVITU9IVS4u

Vel møtt - hilsen fylkesstyret

Med vennlig hilsen

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Nordland fylkeslag

Leif Tore Lorentzen

Fylkesleder/økonomiansvarlig

Postboks 1284, 8001 Bodø

Mobil: +47 984 10 100

E-post: nordland@lnt.no