Støtt oss

INNSAMLING VIA FACEBOOK

For oss som er blitt voksne og har det meste vi trenger, kan det å gi en gave til en frivillig organisasjon være mye bedre enn å få 12 lysestaker og 8 esker med konfekt i bursdagsgave.

Mange velger også å markere et dødsfall ved en minnegave i stedet for blomster.

Nå kan du gi fylkeslaget en gave via en innsamlingsaksjon på Facebook.

Du kan øremerke innsamlingen til følgende formål:

  • Organdonasjon – støtte vårt arbeid for å spre informasjon om organdonasjon
  • Aktiviteter – for medlemmene i fylkeslaget
  • Besøkstjenesten – til aktivitet i regi av besøkstjenesten

 

SLIK GJØR DU DET: 

https://drive.google.com/file/d/16fm3hAY5Ov3iEmC0j5xzvhFlBeJB5RcJ/view?usp=sharing

 

 

GAVER TIL LNT NORDLAND

LNT er en organisasjon som jobber aktivt for sine medlemmer, som har påvirkning der viktige avgjørelser tas og som samarbeider tett med andre pasientorganisasjoner for felles måloppnåelse.
Ønsker du å gi en gave til LNT for å støtte oss i vårt arbeid, kan du benytte
bankkonto 0530.34.53123 - LNT Nordland, PB. 1284, 8001 Bodø

MINNEGAVER

 

I forbindelse med dødsfall, er det mange som i stedet for blomster ønsker å gi en gave til LNT. Minnegavene vil bli satt inn på en egen konto, og vil bli brukt til spesielle tiltak for medlemmer av LNT. Dersom noen ønsker det, kan midlene som kommer inn øremerkes spesielle formål

Ønsker du å gi en Minnegave/Testamentarisk gave til LNT, kan dette gjøres til bankkonto 0530.34.53123 - LNT Nordland, PB. 1284, 8001 Bodø

GAVER TIL LNTs FORSKNINGSFOND

Fondets formål er å styrke kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, og aktivt bidra til å bedre pasientgruppens livssituasjon. For å oppnå dette, kan fondet tildele enkeltpersoner, institusjoner med mer støtte til forsknings- og utviklingsarbeid.
Det gis skattefritak for gaver til Forskningsfondet. Ved innbetaling av gaver, husk å oppgi fødselsnummer.
Bidrag kan sendes til bankkonto 1503 40 90898
Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon,
LNT, Pb. 6727 Etterstad, 0609 Oslo.