Prioriterte oppgaver i 2020

Fylkesårsmøtet vedtok følgende prioriterte oppgaver i årsmøteperioden:

Fylkeslagets prioriterte oppgaver i 2020

  • Finne en person/par som kan være besøker i Brønnøysund
  • Finne en person/par som kan være besøker i Mosjøen
  • Finne en person/par som kan være besøker i Sandnessjøen
  • Lage en samling for LNTBU medlemmene i Nordland.
  • Jobbe med rettigheter/kompetanseheving