Prioriterte oppgaver i 2019

Fylkesårsmøtet vedtok følgende prioriterte oppgaver i årsmøteperioden: