Din overskrift

Fylkesårsmøtet vedtok følgende prioriterte oppgaver i årsmøteperioden:

  1. Vervekampanje for å kunne gi flere et tilbud i fylket
  2. Bidra til å få laget Pancreas- brosjyre/informasjon
  3. Arrangere sydentur i 2019
  4. Spre informasjon om medisinbruk, langtidsvirkning og bivirkninger til pasienter og pårørende i Nordland