Bli medlem

Vil du bli med i foreningen vår?

 

Vil du snakke med noen som har opplevd å bli syk i nyre, lever eller pancreas?

 

Nordland fylkeslag har i løpet av året en rekke aktiviteter for våre hoved- og støttemedlemmer.

 

LNT er til for hele familien og andre pårørende.Alle familie/støttemedlemmer har fulle medlemsrettigheter i organisasjonen.  Alle organtransplanterte er velkomne som medlemmer i LNT.

 

DET FINNES SVÆRT MANGE GODE GRUNNER FOR Å BLI MEDLEM I LNT

o   du støtter en organisasjon som jobber aktivt for ALLE i målgruppen

o   vi er med på å fremme ny forskning

o   vi har påvirkning der viktige avgjørelser tas, til beste for medlemmene

o   vi samarbeider tett med andre pasientorganisasjoner for felles måloppnåelse

o   du får et oppdatert og fyldig medlemsblad fire ganger per år

o   som medlem i LNT kan du benytte deg av FFOs rettighetssenter

 

I NORDLAND

o   du mottar fylkeslagets egen informasjonsavis fem ganger per år på e-post

o   du får delta på aktiviteter i regi av Nordland fylkeslag som arrangerer kurs, fagseminar, Kaffekoz, årsmøte og sosiale turer

o   vi har besøkstjeneste på mange sykehus i Nordland fylke

o   vi har vår egen leverkontakt

o   vi har vår egen pancreaskontakt

o   vi har vår egen familiekontakt


MELD DEG INN HER: 
http://www.lnt.no/